ייעוץ משפטי

€100

 • עד שעת עבודה משפטית ושעת עבודת הכנה וניהול
 • לא כולל הוצאות ושכר מחוץ למשרד

לאשר בטופס הפניה/ יצירת קשר

בדיקה והערכה

€500

 • עד 7 שעות עבודה משפטית ושעת עבודת הכנה וניהול
 • לא כולל הוצאות ושכר מחוץ למשרד

לאשר בטופס הפניה / יצירת קשר

הקמת חברה

€1190 רישום חברה בצ'כיה החל מ

 • ייצוג בפני נוטריון וכלל הרשויות בצ'כיה
 • רישום החברה במרשם התאגידים
 • הגשת המסמכים לרשויות המס
 • פתיחת חשבון בנק לחברה
 • התעריף כולל אגרות ושכר הנוטריון הצ'כי

לאשר בטופס הפניה/ יצירת קשר

חד פעמי

חינם תשובה לשאלה

 • תשובה בדוא"ל או מענה לשיחת טלפון רק לאחר רישום הפניה

לאשר בטופס הפניה/ יצירת קשר

החל מ

€700 חוות דעת דין זר צ'כיה

 • חוות דעת בענייני התרת נישואין, מתן צו ירושה ומזונות ילדים
 • חוות דעת לאכיפת פסק חוץ צ'כי בישראל
 • חוות דעת בנושאים הנוגעים לדין והמשפט הצ'כי

לאשר בטופס הפניה / יצירת קשר

החל מ

€800 חוות דעת דין זר סלובקיה

 • חוות דעת בענייני התרת נישואין, מתן צו ירושה ומזונות ילדים
 • חוות דעת לאכיפת פסק חוץ סלובקי בישראל
 • חוות דעת בנושאים הנוגעים לדין והמשפט הסלובקי

לאשר בטופס הפניה / יצירת קשר

VIP

%10 הנחה

 • הנחה בשיעור 10%
 • לעורכי דין, רואי חשבון, לקוח מתמיד וללשכות הסיוע המשפטי

לאשר בטופס הפניה / יצירת קשר

הערות ולתשומת לב:

 • לא כולל מע"מ בישראל ובצ'כיה / סלובקיה במידה וזה יחול על השירות.
 • לא כולל הוצאות נסיעות .
 • לא כולל אגרות למיניהן.

צוות אופרה משפטית בצ'כיה – מומחים ועורכי דין פראג, צ'כיה