ברוך הבא ותודה שבחרת לפנות אלינו לקבלת שירותים משפטיים ועסקיים בצ'כיה (להלן: “השירותים”).

תנאי השימוש באתר:

מומלץ לקרוא בעיון רב דף זה, השימוש באתר זה משמש מצדך הסכמה מלאה לתנאי השימוש באתר.

לידיעתך, השירותים שלנו מגוונים ומורחבים מאוד, ולכן במקרים מסוימים ייתכן שיחולו תנאים נוספים או שינויים.

הגשת בקשה/פניה דרך האתר מוגבלת לגילאים מעל 18 וייתכן שיהיו תנאים והגבלות נוספים .

כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור באתר משום הסכמה מצדנו לתת לך שירות מכל מין וסוג שהוא. כמן כן, המידע המצוי באתר וכל קבלה של מידע או משימוש כל שהוא באתר אינם מקיימים ולא מהווים יחסי עורך דין – לקוח.

נדרש ממך לפעול ולהתנהג בכנות רבה, בתום לב ובכבוד רב !!

אל תשתמש באתר ובשירותים שלנו לרעה או לפגיעה. אל תשבש לנו את השירותים. אנחנו רשאים להשעות או להפסיק לספק לך את השימוש או השירות אם אינך מציית לעקרונות ולמדיניות שלנו, או אם אנחנו חוקרים חשד להתנהגות בלתי הולמת ובלתי הוגנת.

השימוש באתר LawOpera אינו מקנה לך כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא.

אתר LawOpera מציג בין השאר גם תוכן שאינו שלנו, תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אך אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.

חלק מדפי האתר לא זמינים או לא מתאימים במכשירי תקשורת. אל תשתמש ואל תגלוש באתר בעת נהיגה בזמן נסיעה.

ייתכן שתזדקק לשירותים שבמומחיות ובתחומי העיסוקים שלנו ולכן, אתה רשאי ליצור קשר אתנו.

אנו כל הזמן משנים ומשפרים את האתר LawOpera. אנחנו עשויים להוסיף או להסיר כל חומר ומידע מעת לעת, ואנחנו גם עשויים להשעות או להפסיק את האתר לגמרי.

אנו מקווים שתיהנה מהמידע שבדפי האתר.

אתר LawOpera מכיל ויכיל מאמרים בנושאים משפטיים מצ'כיה. אין להסתמך על המידע באתר כאל מידע משפטי מדויק המתאים לך ולצרכים שלך. ייתכנו שינויים בדין, וכן ייתכנו שינויים בחקיקה ובפסיקה.

המידע המצוי באתר הוא מידע כללי, ואין בו כדי להחליף מידע הניתן על ידי בעל מקצוע. על המעוניינים בייעוץ משפטי פרטני מומלץ מאוד לפנות לעורך דין המומחה בתחום שאלתכם, ואין אנו אחראיים לכל נזק או תוצאה שתגרום בעקבות הסתמכות על המידע המופיע באתר. כל התוכן המצוי באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק, ואינו מתיימר להיות ייעוץ כזה.

  • איננו מספקים באתר כל התחייבות כלשהי .
  • אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.
  • תנאי השימוש והשירות שולטים במערכת היחסים ביננו לבינך והם אינם יוצרים יחסים או זכויות לטובת צד שלישי.
  • אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו בעתיד.
  • אם מתברר שתנאי מסוים לא ניתן לאכיפה, אזי לא תהיה לכך כל השפעה על תנאים אחרים.
  • רק חוקי הרפובליקה הצ'כית יחולו בכל מקרה במחלוקת הנובעת מתנאי השימוש והשירות אלה או בקשר אליהם. כל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים שאנו מעניקים או נוגעות להם ומהם יעלו לדיון משפטי רק בבתי המשפט במחוז פראג ברפובליקה הצ'כית ולהם סמכות השיפוט הבלעדי .

לקבלת שירות משפטי מוזמן לפנות אלינו באמצעות דף יצירת הקשר

עמל אנואר מומחה דין צ'כי וסלובקי – צוות האופרה המשפטית צ'כיה